Новини проекту
Всеукраїнський конкурс з кібербезпеки «Кіберніндзя»
Вітаємо з Днем знань!
Передплачуйте та вигравайте!
Вітаємо з 30-річчям незалежності України
ЗНИЖКИ на Розширений пакет послуг
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 3 людини
    
Новини

З’явився додаток для розвитку мовлення у дітей з аутизмом
Ср, 16 Чер 2021 10:13:33
Нові правила перебування дітей у літніх таборах. Що треба знати?
Ср, 09 Чер 2021 09:09:41
Цифрограм для вчителів
Чт, 03 Чер 2021 09:20:00
Педагоги можуть отримати мінігранти для розвитку культури прав людини – як подати заявку
Чт, 03 Чер 2021 09:18:40
Клопотенко та Ляшко розповіли, як здорожчає шкільне меню
Вт, 01 Чер 2021 08:44:13

Піклувальна рада

Дата: 21 листопада 2018 о 14:11, Оновлено 21 листопада 2018 о 14:24
Автор: Таран І. М.

ПОЛОЖЕННЯ
   про Піклувальну раду
Яснівської  ЗШ І-ІІІ ступенів

Мелітопольської районної ради Запорізької області

1.1. Відповідно пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, у Яснівській ЗШ І-ІІІ ступенів створена піклувальна рада.

1.2. Піклувальна  рада  -  це  орган   самоврядування,   який формується з представників органів виконавчої влади,  підприємств, установ,  навчальних закладів,  організацій,  окремих  громадян  з метою   залучення   громадськості  до  вирішення  проблем  освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

1.3. У   своїй   діяльності   піклувальна   рада    керується Конституцією,  Законами  України  "Про освіту»,  "Про загальну середню освіту" та іншими   нормативно-правовими   актами,  що  регулюють  діяльність навчальних  закладів  системи  загальної  середньої  освіти,   цим Положенням   

2. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

2.1. Метою  діяльності  піклувальної  ради   є   забезпечення доступності   загальної   середньої   освіти  для  всіх  громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

2.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з   органами   виконавчої   влади,   організаціями, підприємствами,  установами,   навчальними   закладами,   окремими громадянами,  спрямована  на  поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у загальноосвітньому навчальному закладі;

- сприяння зміцненню       навчально-виробничої,      наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної,  корекційно-відновної та   лікувально-оздоровчої   бази  загальноосвітнього  навчального закладу;

- сприяння організації  та  проведенню заходів,  спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля  (конкурси,  вечори,  спортивні змагання тощо)   та   оздоровлення   учнів    (вихованців),    педагогічних працівників;

- сприяння створенню  та   раціональному   використанню   фонду загальнообов'язкового навчання;

- сприяння виконанню чинного законодавства щодо  обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників загальноосвітнього навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та  учнів (вихованців);

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами  учнів  (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом;

- сприяння соціально-правовому        захисту         учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав    людини,    поєднання    інтересів   особи, суспільства;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- законності, гласності.

3. Створення піклувальної ради та організація її  діяльності

3.1. Піклувальна   рада  створюється  за  рішенням  загальних зборів  (конференції)  або  ради  школи.

3.2.  Піклувальна  рада  формується  у  складі  7-15  осіб  з представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  навчальних  закладів,  окремих громадян, у тому числі іноземних.

3.3. Піклувальна рада може  створювати  комісії,  ініціативні групи,   до   складу   яких  входять  представники  громадськості, педагогічного колективу,  батьки  або  особи,  які  їх  замінюють, представники учнівського самоврядування.

3.4. Члени піклувальної ради обираються на  загальних  зборах (конференції)   загальноосвітнього   навчального   закладу  шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

3.6. У випадках,  коли  хтось  із  членів  піклувальної  ради вибуває,   на   загальних   зборах  (конференції)  на  його  місце обирається інша особа.

3.7. Очолює  піклувальну раду голова,  який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа  членів  піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

3.8. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в  установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної   ради   має   право   делегувати    свої повноваження членам піклувальної ради.

3.9. Робота піклувальної ради планується довільно.  Кількість засідань визначається їх доцільністю,  але,  як правило,  не менше ніж  чотири  рази  на  рік.  Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради  є  правомочним,  якщо  на  ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної  ради  приймається   простою   більшістю голосів.

3.10. Піклувальна  рада  інформує  про  свою   діяльність   у доступній  формі  на зборах,  у засобах масової інформації,  через спеціальні стенди тощо.

3.11. Рішення  піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до  відома  колективу  загальноосвітнього   навчального   закладу, батьків,   громадськості.  Їх  виконання  організовується  членами піклувальної ради.

3.12. Не  допускається  втручання  членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування  уроків  тощо)  без  згоди керівника школи.

4. Права піклувальної ради
Піклувальна рада має право:

-  вносити на  розгляд  органів  виконавчої   влади,   керівника школи,   загальних   зборів (конференції)  пропозиції  щодо  зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої,        наукової,       культурно-спортивної,
корекційно-відновної      та      лікувально-оздоровчої       бази загальноосвітнього навчального закладу;

- сприяти залученню     додаткових     джерел      фінансування школи;

- вживати заходи   до   зміцнення    матеріально-технічної    і навчально-методичної бази загальноосвітнього навчального закладу;

- сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних  працівників, учнів (вихованців);

- брати участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань,  що стосуються роботи загальноосвітнього навчального закладу,  з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

План  засідань  Піклувальної  Ради

Яснівської ЗШ І-ІІІ ступенів

2018/2019  навчальний  рік

Вересень

1.     Розгляд і затвердження  плану засідань Піклувальної ради на 2018/2019 навчальний рік.

2.     Про склад Піклувальної  ради  на  2018/2019  навчальний  рік.

3.     Про  стан  підготовки  Яснівської ЗШ І-ІІІ ступенів до  нового  навчального  року  та надання  допомоги  у створенні  умов  навчально-виховного  процесу, ремонт системи опалення.

4.     Розгляд справ діяльності  Піклувальної  ради  школи на 2018/2019 н.р.

5.     Про проведення  випробувальних  робіт опалювальної  системи.

Грудень

1.     Про  результати  надання соціально-педагогічної, психологічної та матеріальної   допомоги    дітям пільгових категорій і дітям із кризових сімей.

2.     Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

3.     Аналіз підготовки  шкільного  приміщення  до  зими.

 Березень

1.    Про  оздоровлення  дітей  школи  в  навчальний  період  та  під  час  літніх 

    канікул.

2.  Організація  роботи щодо реалізації проекту з сегрегації сміття.

3. Про  матеріальне та моральне заохочення  вчителів, учнів .

4. Про організацію  ремонту шкільної їдальні.

 Червень

1.     Про  підготовку  школи  до нового  навчального  року. 

2.     Про  сприяння  залученню  додаткових  джерел  фінансування  школи.

3.     Проведення  впорядкування  шкільної  території під час літніх канікул.

4.     Про  співробітництво  зі  спонсорами  школи.

5.     Про  підсумки  роботи  Піклувальної  ради  у  2018-2019  навчальному  році та  визначення  напрямків  роботи  на   наступний  навчальний  рік.

Склад піклувальної ради школи

Прізвище, імя, по батькові

Посада, місце праці, представництво

Функції в Піклувальній раді

1.

Жуковська Ю. А.

Заступник голови батьківської ради 

Голова піклувальної ради

2.

Лаврик В. М.

Сільський голова

Заступник голови піклувальної ради

3.

Курочніна О. С.

Голова батьківського комітету 2 класу

Секретар піклувальної ради, касир

4.

Бєлявцева О. В.

Голова батьківської ради

Член піклувальної ради

5.

Кишко М. Л

Підприємець

Член піклувальної ради

6.

Сушко Н. В.

Голова ПК

Член піклувальної ради

7.

Одрінська О. І.

Завгосп

Член піклувальної ради

8.

Пономаренко Д. О.

Психолог

Член піклувальної ради

9.

Король О. Т.

Заступник директораз виховної роботи

Член піклувальної ради

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.