Новини проекту
Всеукраїнський конкурс з кібербезпеки «Кіберніндзя»
Вітаємо з Днем знань!
Передплачуйте та вигравайте!
Вітаємо з 30-річчям незалежності України
ЗНИЖКИ на Розширений пакет послуг
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 3 людини
    
Новини

З’явився додаток для розвитку мовлення у дітей з аутизмом
Ср, 16 Чер 2021 10:13:33
Нові правила перебування дітей у літніх таборах. Що треба знати?
Ср, 09 Чер 2021 09:09:41
Цифрограм для вчителів
Чт, 03 Чер 2021 09:20:00
Педагоги можуть отримати мінігранти для розвитку культури прав людини – як подати заявку
Чт, 03 Чер 2021 09:18:40
Клопотенко та Ляшко розповіли, як здорожчає шкільне меню
Вт, 01 Чер 2021 08:44:13

Батьківська рада та батьківський комітет

Дата: 21 листопада 2018 о 13:34
Автор: Таран І. М.

Положення
про батьківську раду та батьківський комітет 
у Яснівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

Мелітопольської районної ради Запорізької області

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, у загальноосвітній школі І-ІІІ ст. створюються органи громадського самоврядування батьківська рада та батьківські комітети.

1.2. У своїй діяльності органи громадського самоврядування батьківська рада та батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими нормативними актами у галузі загальної середньої освіти, міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, статутом ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грубна, цим положенням.

1.3. Органом батьківського самоврядування у Яснівській ЗШ І-ІІІ ступенів є загальні збори батьків.

1.4. У період між загальними зборами діє батьківська рада, яка створюється за рішенням загальних зборів батьків.

1.5. До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів класів.

1.6. Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет, який формується з батьків (осіб, які їх замінюють) учнів одного класу.

2. Мета і завдання діяльності батьківської ради та батьківського комітету.

2.1. Метою діяльності батьківської ради та батьківського комітету є надання допомоги педагогічному колективу Яснівської ЗШ І-ІІІ ступенів в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківських рад і батьківських комітетів є:

2.2.1. допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

2.2.2. запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

2.2.3. сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

2.2.4. в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

2.2.5. сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

2.2.6. всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

2.2.7. залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

2.2.8. організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

2.2.9. допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази школи.

3. Створення батьківських рад та батьківських комітетів

3.1. Батьківська рада Яснівської ЗШ І-ІІІ ступенів  обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах школи на початку навчального року.

3.2. Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальних зборів батьків школи. До складу батьківської ради мають входити директор школи та представники батьківських комітетів від кожного класу.

3.3. Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів , але не може перевищувати трьох років.

3.4. У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах.

3.5. Для ведення систематичної роботи батьківська рада обирає зі свого складу голову, його заступника і секретаря.

3.6. Батьківський комітет обирається простою більшістю голосів учасників зборів батьків класу в складі голови та 3 членів на один рік.

3.7. Батьківська рада, батьківські комітети мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.

3.8. Голова батьківської ради є членом педагогічної ради школи з правом дорадчого голосу.

3.9. Директор школи є членом батьківської ради, класний керівник - батьківського комітету з правом дорадчого голосу.

4. Організація і зміст роботи батьківських комітетів

4.1. Засідання батьківської ради та батьківського комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.

4.2. Під керівництвом членів батьківської ради можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій і зміст їх роботи визначається батьківською радою .

4.3. Батьківська рада і батьківський комітет планують свою роботу на основі плану роботи школи, рішень батьківських зборів , місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора школи, педагогічної ради, порадами класного керівника.

4.4. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори батьків. Кількість делегатів від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою.

4.5. Спірні питання при недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів батьківської ради вирішуються управлінням освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.

Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом розглядаються на засіданнях батьківської ради .

4.6. Батьківська рада звітується про свою роботу перед загальними зборами батьків, а батьківський комітет - перед класними батьківськими зборами в день виборів нового складу ради та комітету.

За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківських рад та батьківських комітетів.

4.7. Батьківські ради ведуть протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються в справах школи і передаються по акту новому складу батьківських рад.

5. Права та обов'язки батьківської ради та батьківських комітетів

5.1. Батьківська рада та батьківські комітети мають право:

5.1.1 створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

5.1.2. встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

5.1.3. вносити на розгляд адміністрації школи, педагогічної ради пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Адміністрація школи, педагогічна рада зобов'язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківської ради і довести до її відома прийняті рішення;

5.1.4. за необхідності заслуховувати повідомлення адміністрації школи, педагогічної ради про стан і перспективи роботи школи, а також їх роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;

5.1.5. за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

5.1.6. скликати загальні батьківські збори ;

5.1.7. брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

5.1.8. залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

5.1.9. організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у школі;

5.1.10. брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в школі;

5.1.11. рекомендувати своїх членів до складу ради школи;

5.1.12. брати участь у загальних зборах (конференціях) колективу школи;

5.1.13. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів.

5.2. Батьківські ради та батьківські комітети зобов'язані:

5.2.1. вести протоколи засідань батьківських зборів, які зберігаються в справах школи та здаються за актом при прийомі й передачі школи.

5.2.2. надавати інформацію про діяльність батьківської ради та батьківських комітетів у разі необхідності за проханням директора школи або відповідного органу управління освітою;

5.2.3. підвищувати ефективність діяльності батьківських рад та батьківських комітетів.

6. Прикінцеві положення

6.1. Батьківська рада та батьківські комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені діючим статутом школи.
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.